Dr. Maszlee Malik
Mantan Menteri Pendidikan Malaysia | Ahli Parlimen Simpang Renggam

Reformasi Institusi Pendidikan Tinggi

“Jika tindakan anda memberi inspirasi kepada orang lain untuk bermimpi lebih banyak, belajar lebih banyak, berbuat lebih banyak dan menjadi lebih banyak, anda adalah seorang pemimpin.”  – Simon Sinek, Leaders Eat Last

Dalam kepimpinan, terdapat tiga aspek yang sangat penting:

Pertama, pentingnya tindakan kerana manusia belajar dengan lebih baik melalui tindakan seorang pemimpin.

Kedua, pentingnya belajar kerana pemimpin-pemimpin besar sentiasa belajar dari orang lain dan berusaha untuk melakukan sesuatu yang lebih besar.Iklan

Ketiga, pentingnya bermimpi kerana semua pemimpin besar perlu memiliki mimpi; visi dan misi yang membawa mereka melampaui diri sendiri. Impian kita mesti memberikan kehidupan kita dan kerja yang betul-betul bermakna.

Di Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM), kita telah memulakan tiga teras utama pembaharuan yang sangat diperlukan dalam Pendidikan Pengajian Tinggi.

Pertama, kita sedang mengembalikan semula semangat universiti melalui pemerkasaan (empowerment), autonomi dan integriti. Kedua, kita melonjakkan sistem Pengajian Tinggi Malaysia ke arah Global Prominence.

Ketiga, kita sedang membangunkan bakal graduan yang mempunyai nilai-nilai kemanusiaan.

Pemerkasaan universiti

Apa yang dimaksudkan dengan pemerkasaan universiti? Ini bermakna kita mahu universiti menjadi tempat pembelajaran, tempat di mana pengetahuan diterokai, diketengahkan dan disampaikan.

Universiti adalah tempat untuk membangunkan masyarakat, baik melalui nilai, idea, atau penyelesaian kepada masalah-masalah dunia. 

Inilah sebabnya kita komited untuk membawa kembali autonomi universiti sekali gus memastikan terpasaknya integriti dalam dunia akademik. Saya secara peribadi percaya kepada kuasa setiap individu – dalam kreativiti dan keupayaan mereka untuk terus berkembang maju dan mempunyai sikap tanggungjawab yang tinggi.

Salah satu perkara pertama yang dilakukan KPM dalam membuat kenyataan ini adalah memansuhkan seksyen Akta Universiti dan Kolej Universiti 1971 (UUCA). Mahasiswa dibenarkan menguruskan pilihanraya kampus mereka sendiri, sekali gus akan membantu mereka membentuk kesatuan pelajar.

Hal ini akan melatih mahasiswa untuk menjadi pemimpin yang sebenar – dengan membawa idea, cita-cita baru dan gambaran semula bagaimana masyarakat dapat terus berkembang maju.

Kerajaan juga bekerja keras untuk memastikan tahap integriti tertinggi dalam ahli akademik kita, termasuk penambahbaikan tadbir urus korporat, melantik tokoh penting sebagai ahli Jawatankuasa Pemilihan Naib Canselor bagi memilih hanya yang terbaik untuk menjadi Naib Canselor universiti awam dan dalam masa yang sama juga telah membentuk Jawatankuasa Integriti Pendidikan Tinggi.

Kepada ahli akademik yang dikagumi, kita sedang berusaha untuk meminda Akta 605 (Akta Badan-badan Berkanun) untuk memberikan kebebasan akademik kepada para pensyarah kita.

Pindaan-pindaan ini akan memberi ruang kepada para pensyarah untuk bebas menerbitkan artikel dan membuat kenyataan media termasuklah berkaitan topik-topik yang sensitif.

Apabila bercakap tentang kebebasan akademik, kita tidak boleh mengetepikan isu integriti, sikap kebertanggungjawaban serta kelakuan etika yang tinggi.

Sehubungan itu, ahli akademik bebas menikmati hasil kerja mereka dan juga bertanggungjawab terhadap tingkah laku mereka. Saya secara peribadi telah bertemu dengan Perdana Menteri, YAB Tun Dr Mahathir mengenai perkara ini dan kami sedang berbincang dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Awam untuk mengecualikan ahli akademik daripada sekatan yang diberikan kepada perkhidmatan awam serta menambah panduan tertentu kepada mereka untuk memperkasakan tahap akademik mereka.

Kita juga berusaha keras untuk memberikan autonomi dan pemerkasaan universiti secara sistematik dari sudut pandangan undang-undang dan dasar. Tahun lepas kita telah membentuk satu kumpulan pakar pendidikan, perundangan dan kewangan untuk melihat perlunya keharmonian bagi UUCA dan Akta 555 (Akta Pengajian Tinggi Peribadi).

Ini bermakna kita akan memansuhkan kedua-dua akta tersebut, terutamanya UUCA dan menggantikannya dengan yang baru. Menjelang akhir tahun ini kita berharap untuk mencadangkan kertas putih di parlimen yang sekali gus akan melihat keupayaan universiti di semua peringkat.

Perubahan itu akan meliputi semua aspek, dari pembiayaan kepada pelantikan anggota Lembaga, kepada kebebasan bagi institusi untuk memutuskan kakitangan mereka sendiri. 

Tujuan besar kita di sini adalah untuk melakukan peralihan asas berkaitan peranan kita di Kementerian, dari pengawalan yang ketat kepada pengawal selia, pembuat dasar dan pembiaya.

Yang paling penting, kita akan bertindak sebagai fasilitator untuk membantu untuk memperbaiki universiti – kita tidak harus mengawal universiti kita daripada melakukan perkara yang baik dan kita harus mempercayai bahawa universiti kita mempunyai inisiatif tersendiri yang lebih strategik dan tepat apabila diberikan mandat untuk melakukannya.   

Selaras dengan semangat ini, tidak seperti amalan terdahulu, sekarang kerajaan sedang bekerjasama rapat dengan universiti dan kolej swasta. Sebaliknya untuk dilayan sebagai pelanggan, sektor swasta kini secara kolektif bekerjasama dalam pengawalseliaan dan tadbir urus untuk memastikan kualiti pendidikan tinggi swasta.

Prestasi global

Bercakap tentang kebebasan dan kejayaan, universiti kita juga perlu berusaha untuk menempa nama di peringkat global. Universiti-universiti tempatan, baik awam mahupun swasta, tidak lagi boleh memandang mudah tentang kedudukan kita di mata dunia.

Kita perlu bersaing dan berkongsi pengetahuan kita dengan dunia sambil . Masa sudah berakhir bagi ahli akademik Malaysia yang dikenali sebagai jaguh kampung. Kerajaan kini sedang berusaha untuk merumuskan terbaik untuk ahli akademik kita menjadi pakar dan rujukan bagi bidang masing-masing.

Di sini saya merujuk kepada beberapa tokoh teladan seperti Profesor Dr Ng Kwan Hoong dari Universiti Malaya, saintis pertama dari Malaysia untuk menerima Anugerah Marie Curie. Kita juga mempunyai beberapa tokoh lain antaranya yang terbaru Dr Abdul Rahman Mohmad dari UKM yang telah menerbitkan jurnal dalam Nature Materials Journal.

Ini membuktikan kepada saya bahawa kita mempunyai bakat dan keupayaan untuk berjaya di peringkat antarabangsa. Kementerian bersama-sama dengan universiti juga sedang membangunkan cara untuk mendorong lebih banyak penyelidik dan profesor berpotensi ke peringkat global melalui data raya (Big Data) dan kepintaran buatan (Artificial Intelligence).

Oleh itu, kita mesti mewujudkan persekitaran untuk institusi dan bakat kita untuk berdiri di kalangan negara maju. Kementerian sedang memperbaharui regulasi, dan beberapa contoh yang telah kita lakukan termasuk meningkatkan kerjasama antara universiti di Malaysia dan di luar negera.

Salah satu yang saya ingin sentuh dalam lawatan terakhir saya ke UK, Perancis, China dan Jepun adalah ini. Bagi universiti kita untuk berkembang maju, kita mesti bekerjasama dengan rakan kongsi yang terbaik dalam bidang masing-masing.

Kerajaan akan sentiasa mengalu-alukan kerjasama dengan mana-mana institusi di luar negara, sama ada melalui kampus cawangan, kampus mikro atau kerjasama penyelidikan.

Kita menggalakkan lebih banyak inisiatif seperti kerjasama antara Advanced Manufacturing Research Centre (AMRC) dan Universiti Teknologi Malaysia (UTM), UiTM dan Dyson, UKM dengan Peking dan Universiti Tsinghua, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) dan Universiti Islam Antarabangsa Malaysia (IIUM) dengan Durham University dan banyak lagi.

Kita juga menggalakkan pergerakan yang lebih baik dan pegerakan pelajar dan akademik antara institusi dan negara. Ia akan bermula dengan universiti awam iaitu di antara mereka sendiri, kemudian antara orang awam dan swasta di peringkat kebangsaan, dan kemudian menuju tahap yang lebih serantau.

Sebagai Pengerusi Southeast Asian Ministers of Education Organisation, saya secara peribadi melihat ke arah pembangunan mekanisme yang lebih kuat untuk pemindahan kredit serta mobiliti akademik dan pelajar untuk seluruh rantau ASEAN. Kita juga mengkaji kerjasama antara ASEAN dan negara-negara seperti Jepun, Korea dan Kesatuan Eropah untuk meningkatkan tahap mobiliti kami.

Bagi universiti dan institut penyelidikan, ini juga bermakna peningkatan peluang modal, bakat dan penyelidikan untuk meningkatkan kualiti penyelidikan kita. Industri dan sektor swasta sedang terlibat dengan cara ini untuk melahirkan penyelidik yang lebih berdaya saing dan memperkukuhkan lagi hubungan dua hala antara universiti dengan sektor swasta.

Selain pergerakan, penting bagi kita melihat kepada pemeliharaan, generasi dan eksport pengetahuan kita. Dalam bidang kemanusiaan, terutamanya dalam Pengajian Asia Tenggara, Universiti Sultan Zainal Abidin (UniSZA) baru-baru ini memperolehi manuskrip digital Malcolm MacDonald dari University of Durham.

Di Durham, kita telah menandatangani MoU yang akan membawa kepada repositori digital terbesar naskah di Asia Tenggara (terutamanya manuskrip dari korpus pengetahuan Melayu). Ini adalah untuk melengkapkan Perpustakaan British dan Persatuan Diraja Asia.

Saya gembira untuk mengatakan bahawa UniSZA juga berkerjasama dengan kerajaan Maghribi untuk mendigitalkan manuskrip Islam yang dipelihara oleh beberapa badan penjaga. Lawatan saya ke Beijing International Publishing Forum 2019 juga membuka jalan bagi kesusasteraan terbaik kita untuk ditawarkan kepada China dan dunia.

Melihat semua usaha ketika ini, kita tidak boleh melupakan akar dan bahasa kita. Penghargaan kesusasteraan amat diperlukan kerana nilainya dalam membantu kita mengenali diri dengan lebih baik.

Di sinilah kita telah memperkenalkan Sasterawan @ Universiti untuk memupuk rasa cinta kepada kesusasteraan dan warisan negara kita; dan terus mengembangkan industri penerbitan kita, tabiat membaca dan budaya pembelajaran.

Kita juga bekerjasama dengan penerbit-penerbit dan universiti-universiti di luar negara untuk memastikan kesusasteraan dan penerbitan akademik kita sendiri akan dilihat di rak dan di direktori perpustakaan terkemuka dari seluruh pelusuk dunia.

Adalah menjadi harapan saya bahawa usaha ini akan menjadikan akademik kita sebagai rujukan dunia dalam tujahan masing-masing.

Akhir sekali, kita berusaha dengan lebih tekun untuk mendorong jenama antarabangsa kita dalam pendidikan. Kita sudah menjadi destinasi menarik untuk belajar Bahasa Inggeris, menjadi negara ketiga paling mahir di Asia; dan mempunyai asas yang kuat dalam perhotelan, kajian Asia Tenggara, kejuruteraan dan kajian Islam termasuk perbankan kewangan islam serta pensijilan halal.

Di samping itu, kita juga mempunyai institusi yang dihormati di peringkat global seperti Pusat Pendidikan Kewangan Islam Antarabangsa (INCEIF) dan Lembaga Piawaian Perakaunan Malaysia (MASB).

Tetapi untuk meneruskan aspirasi global ini, kita perlu mempunyai persekitaran yang lebih teguh. Oleh itu, kita akan melonggarkan peraturan-peraturan yang ada untuk menjadikannya lebih menarik bagi badan-badan dan institusi antarabangsa untuk masuk dan bagi institusi tempatan kita untuk bergerak ke peringkat antarabangsa.

Kita mahu menawarkan yang terbaik kepada dunia dan mendapat manfaat yang terbaik daripada mereka. 

Graduan masa depan

Matlamat terakhir dan utama kita di Kementerian adalah untuk membangunkan graduan yang serba boleh dalam abad ke-21. Kita pernah mendengar frasa menarik seperti Revolusi Perindustrian Keempat (4IR), tetapi aspek yang paling asas dalam perubahan dalam teknologi ini adalah untuk memberikan kepada pelajar kemahiran yang tepat, kebolehan dan nilai.

Ini bukan lagi era sekeping ijazah dan kelayakan semata-mata. Ini adalah era pendidikan fleksibel dan tadbir urus. Ia adalah era penyelidikan dan inovasi serta perancangan bakat yang menyeluruh. 

Untuk merealisasikan ini, kita telah memanfaatkan dan mengembangkan serta mencipta inovasi kritikal dalam bidang pendidikan. Ianya termasuk:

a. Data raya dan machine learning – untuk memperbaiki dan meramal peluang pekerjaan dan kemahiran siswazah; dan untuk pensyarah dan penyelidik untuk meningkatkan kualiti penerbitan mereka.

b. Micro-credentials – di mana Agensi Kelayakan Malaysia memperluaskan sistem akreditasi mereka untuk membolehkan kelayakan dan pensijilan profesional.

c. Sistem pembelajaran dalam talian MOOC kita juga diperluas untuk membolehkan platform lancar antara pelajar Malaysia dan akademik dengan kalangan akademik global yang lebih besar.

d. Kita juga berinovasi dalam kerja rentas disiplin yang serupa dengan liberal arts system seperti UiTM dalam eco-technology  mereka.

e. Universiti juga membentuk kelompok dan tujahan khusus ke arah mengukuhkan jenama dan kepakaran mereka. Contohnya MTUN akan memimpin di bidang pendidikan tinggi TVET.

f. Paling penting, kita bekerjasama dengan industri untuk membentuk model pemilikan bersama yang membolehkan mereka membina bersama kurikulum, melabur dalam kemudahan dan latihan untuk memastikan pelajar industri lebih bersedia.

Untuk mengintegrasikan nilai dalam pendidikan, kita telah mencipta program baru untuk memperkenalkan falsafah dan etika di universiti. Falsafah adalah sangat penting untuk membuka minda pelajar kita kepada setiap bidang pengetahuan – mengenai epistemologi, ontologi, dan saling berhubung antara satu disiplin dan disiplin yang lain.

Etika akan memperluas ufuk pelajar untuk menghargai perbezaan dan akhirnya, untuk memahami dan mendalami nilai saling menghormati dalam kehidupan seseorang.

Kita juga telah memperluaskan program Perkhidmatan Pembelajaran Malaysia – Universiti untuk Masyarakat (SULAM) untuk menanam khidmat masyarakat sebagai sebahagian daripada pengalaman pembelajaran.

Tambahan pula, kita sedang berusaha untuk meningkatkan skim geran Jaringan Penyelidikan Awam Swasta kami untuk memberi lebih banyak peluang kepada universiti untuk menyumbang kepada perusahaan kecil dan sederhana.

SULAM dan contoh lain yang disebut adalah beberapa cara di mana universiti boleh membawa pembelajaran dan nilai pendidikan ke tahap yang baru.

Pembuktian masa depan dalam pendidikan juga bermakna keterangkuman. Institusi Pengajian Tinggi mencairkan kepelbagaian, dengan pelajar dan pensyarah dari pelbagai latar belakang kewangan dan pendidikan.

Sama ada pelajar B40 mencari pendidikan untuk mobiliti sosial, atau golongan profesional yang bekerja separuh masa, atau pesara yang suka belajar – setiap individu dialu-alukan untuk memperkayakan kehidupan mereka melalui pembelajaran sepanjang hayat dan kelayakan formal.

Kita juga mesti memastikan ruang yang berbeza dan kita akan melancarkan Garis Panduan Golongan OKU pada bulan September. Ini adalah kali pertama di Malaysia kita mempunyai dasar sedemikian. Harapan saya bahawa ini akan menjadi lakaran baru dalam sejarah pendidikan inklusif kita.

Langkah ke hadapan

Saya sudah lama bercakap mengenai pelbagai inisiatif yang telah kita jalankan. Tetapi saya akan menjadi yang pertama mengakui bahawa kita perlu berbuat lebih banyak untuk merealisasikan cita-cita besar dalam sistem pendidikan yang boleh menjadi kebanggaan negara kita.

Eleanor Roosevelt pernah berkata, “Masa depan adalah milik mereka yang percaya kepada keindahan mimpi mereka.” Oleh itu, izinkan saya menamatkan ucapan ini dengan impian saya. 

Impian saya adalah untuk melihat universiti-universiti di Malaysia menjadi rujukan pengetahuan antarabangsa dan untuk Malaysia menjadi destinasi pilihan untuk kualiti, pendidikan berasaskan nilai, pendidikan inklusif dan pendidikan antarabangsa. Saya ​​percaya bahawa kita mempunyai apa yang diperlukan untuk mencapai semua ini.

Jadi kepada semua, saya katakan bermimpilah. Percayalah dengan keindahan mimpi dan aspirasi kita, pelajari dari orang lain tentang cara melakukan sesuatu dan terus melakukan apa sahaja yang diperlukan untuk menjadikan semua yang kita impikan, satu kenyataan.


Leave a Reply

Dr. Maszlee Malik adalah mantan Menteri Pendidikan Malaysia dan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan.

Hakcipta Terpelihara © Dr. Maszlee Malik.

Laman web oleh Grocern.