Dr. Maszlee Malik
Mantan Menteri Pendidikan Malaysia | Pengerusi IAIS

Peranan Mahasiswa Sebagai Penyelesai Masalah Masyarakat

Ucapan sempena Mesyuarat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) tahun 2019

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sejahtera dan Salam Malaysia Baharu.

Saya ingin memulakan ucapan ini dengan merakam setingi-tinggi penghargaan kepada Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir bin Mohamad, Perdana Menteri Malaysia atas kesudian untuk hadir dan seterusnya mempengerusikan Mesyuarat Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) Tahun 2019 hari ini.

Seorang penulis tersohor dari Perancis, Albert Camus, pernah berkata; Manusia cuma ada satu-satunya tugas, iaitu mencintai.

Menyorot kata-kata ini, saya ingin menyinggung sedikit peranan dan sebab kewujudan Majlis Perundingan Pelajar Kebangsaan (MPPK) ini dengan kembali mewacanakannya secara kritikal dan serius. Saya percaya, atmosfera pendidikan tinggi harus kembali bercorakkan dengan keeratan hubungannya dengan masyarakat.

Seringkali di mana-mana ucapan saya dan sehingga sejuta kalipun, saya akan tetap menekankan darihal yang sama. Kewujudan universiti, kewujudan mahasiswa dan kewujudan MPPK ini tidak bermakna apa-apapun tanpa kewujudan masyarakat.

Mengimbau sejarah, dan saya pasti semua ini disaksikan sendiri oleh YAB Tun, aktivisme pelajar ini mempunyai warna-warninya tersendiri. Meredith L. Weiss telah membahaskan semua ini panjang lebar. Namun, esensinya jelas, suara mereka ialah suara masyarakat. Mereka berbicara soal kemiskinan bandar, luar bandar dan pedalaman, soal kos sara hidup yang tinggi, soal nelayan dan pekebun kecil sehinggalah bertitik tolak daripada ini, mereka mencari jalan penyelesaian yang mampan dan berusia panjang.

YAB Tun dan barisan MPPK yang saya kasihi,

Pemikir tersohor Algeria, Malek Bennabi, dalam Shurut Al-Nahda beliau telah dengan sangat lantang menyuarakan kerisauan beliau terhadap masyarakat zaman pascatamadun. Saya kecilkan skop masyarakat ini kepada mahasiswa dan pelajar. Malek Bennabi memberikan analogi yang ringkas dan mudah.

Masyarakat pratamadun diibaratkan seperti air yang baru mengalir masuk ke dalam tangki. Masyarakat bertamadun pula ialah air yang melalui proses penapisan dan segala proses di dalam tangki, dan masyarakat pascatamadun ialah air lebihan yang mengalir keluar.

Analogi ini memberikan gambaran yang jelas tentang situasi dan wabak yang sedang melanda masyarakat pascatamadun, yang mana kita sedang hidup di zamannya. Memahami hakikat ini, saya menanamkan hasrat yang besar buat MPPK untuk kembali merenung semula makna kewujudan mereka dan sekali gus berusaha untuk mengeluarkan masyarakat dari wabak pascatamadun yang merbahaya ini.

Ruang yang ada ini perlu dimanfaatkan sebaiknya. Terus-terang saya katakan, saya sedikit kesal apabila dalam banyak sesi dialog saya dan pelajar, yang berulang kali diminta kepada saya ialah bantuan berupa wang. Saya memahami gelutan yang dihadapi dan kita di Kerajaan sedang melihat isu ini secara serius. Sebab itulah kita menubuhkan kembali Kesatuan Pelajar.

Secara operasinya, Kesatuan Pelajar ini akan mengelola bisnes dan perniagaan mereka sendiri di dalam universiti dan ini semua sekali gus akan menyediakan peluang pekerjaan sambila kepada pelajar yang memerlukan. Penghujungnya, Kesatuan Pelajar juga akan menjadi medan para siswa kita melatih diri dan meraih pelbagai kemahiran yang bakal mereka perlukan untuk memasuki alam pekerjaan.

Namun, budaya ini agak meresahkan. Sekiranya isunya ialah isu kebajikan, saya telah memberikan amanat kepada semua Naib Canselor UA untuk mengendalikan isu ini selari dengan semangat autonami yang ingin kita praktikkan. Proses decentralization of power ialah amalan good governance yang saya harap kita sama-sama laksanakan.

Mentaliti ini telah membuktikan bahawa wujudnya kesenjangan antara pelajar dan masyarakat ini sangat-sangat membimbangkan. Justeru, saya menjentik isu ini agar MPPK memandangnya secara kritikal. Ada banyak yang perlu kita ubah dan saya yakin, keberadaan MPPK dan kewujudan ruang langsung antara MPPK dan Kabinet Kerajaan ini akan menghasilkan natijah yang bermanfaat buat masyarakat dan negara tercinta.

Saya juga ingin menyelit sedikit isu kebolehpasaran graduan. Antara isu yang harus diberikan perhatian ialah penguasaan bahasa Inggeris dan kekurangan kemahiran yang pelbagai yang sangat diperlukan industri. Walau bagaimanapun, yang paling utama ialah mentaliti dan sikap siswazah kita. Berdaya kreatif, inovatif dan sentiasa merebut peluang adalah kunci untuk menghadapi suasana ekonomi gig yang sangat mencabar.

YAB Tun dan hadirin yang saya muliakan,

Sekarang sedang berlangsungnya Bengkel Kerja Perancangan Strategik KPM dan antara yang paling ditekankan ialah jalan ke depan untuk kita bergerak. Saya jelaskan keperluan untuk kita bergerak secara tripartite; universiti, industri dan masyarakat. Ketiga-tiga ini perlu bergabung dan segala reformasi harus mengambil kira keperluan ketiga-tiga pihak.

Program-program seperti AIxCHANGE, 2u2i (2 years in university and 2 years in industry), dan Gap Year, juga program-program di pelbagai peringkat nasional dan antarabangsa seperti Kembara Siswa Patriotik, Pidato Antarabangsa Bahasa Melayu, International Conference on Student and Disabled Student Development, International Cultures Festival dan sebagainya akan terus diperkasakan bagi terus menghubungkan universiti dengan industri, dan universiti dengan masyarakat.

Saya juga yakin, penubuhan Kesatuan Pelajar di seluruh Universiti Awam akan membawa industri lebih dekat dengan universiti.

Kata Muhammad Iqbal; “A wrong concept misleads the understanding; a wrong deed degrades the whole man, and may eventually demolish the structure of the human ego.”

Akhirnya, sekali lagi saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua hadirin terutamanya Yang Amat Berhormat Tun Dr. Mahathir Mohamad, Yang Berhormat Menteri-Menteri, pengurusan tertinggi kementerian, jabatan, agensi dan para mahasiswa yang hadir dalam Mesyuarat MPPK 2019 pada hari ini. Sekian, terima kasih.

Leave a Reply

Dr. Maszlee Malik adalah mantan Menteri Pendidikan Malaysia dan Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan Pakatan Harapan.

Hakcipta Terpelihara © Dr. Maszlee Malik.

Laman web oleh Grocern.